Om

Konservative Studederende på KU er Københavns Universitets borgerlige studenterforening. Foreningen er ikke partipolitisk, men derimod et samlingsted for alle studerende af borgerlig observans.

KSKU stiller hvert år op til valgene på universitets bestyrelse, og langt de fleste fakulteters akademiske råd, og en stor del af studienævn. I løbet af kæmper vi for de studerendes interesser i organerne, og ved at påvirke universitets ledelse i øvrigt.

Som politisk studenterforening har en også en række arrangementer af politisk og socialkarakter, så som foredrag, studiebesøg og port ’n’ policy debataftener.

KSKU er del ef det nationale Konservative Studerende, som på landsplan tæller omkring 400 medlemmer. Herfra tilbydes større konferencer og en række internationale tilbud.

Som medlem af KSKU får du som beskrevet en række muligheder for, at sætte præg og tage ansvar for dit eget studie, og samtidig få unikke muligheder for, at tilegne dig kompentence og opbygge netværk som vil være guld værd senere i din karriere.

Konservative Studerende på Københavns Universitet hører under landsorganisationen Konservative Studerende